Moduļu tipa katlumājas montāža ar pilnu komplektāciju no kurināmā noliktavas, padeves, katliekārtas dūmgāzu sistēmas, pelnu izvades līdz pilnīgi automatizētai katlumājas sistēmu

 

 

 

 

 

Dūmgāzu ventilatoru, dūmgāzu attīritāju-multiciklonu, kurināmā operatīvo noliktavu, biomasas transportieru, gaisu pūtu un kolektoru, dūmkanālu un dūmeņu montāža;

 

 

 

 

 

Ūdens apgādes, kanalizācijas ārējo un iekšējo tīklu un notekūdeņu sistēmu montāža;

 

 

 

 

 

Cietā kurināmā apkures katlu montāža;

 

 

 

 

 

Elektro vadības un automātikas sistēmu montāža;

 

 

 

 

 

Kokzāģētavu kalšu pieslēguma montāža un žāvēšanas sistēmu apkopes un remoti;

 

 

 

 

 

Salmu katlu, siltummaiņu, kurtuvju montāža;

 

 

 

 

 

Siltummezglu remonts un apkopes privātmājās, daudzdzīvokļu namos, publiskajās un ražošanas ēkās;

 

 

 

 

 

Cietā kurināmā koģenerācijas staciju būvniecība;