1525   Kompānija SIA „ Akvadaris” ar desmit gadu pieredzi piedāvā klientiem ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un ierīkošanas pakalpojumus. 2006. gadā kompānija darbu uzsāka ar 5 darbiniekiem, taču  pastāvīgi attīstoties, pašlaik tiek nodarbināti 15 savā jomā pieredzējuši darbinieki. Pastāvīgi tiek veikta  darbinieku kvalifikācijas celšana, lai klientiem nodrošinātu augstāko kvalitāti. Veicam sistēmu un katliekārtu  montāžas un demontāžas darbus gan Latvijā gan ārzemēs. Latvijā šo gadu laikā veiktas neskaitāmas industriālo  katlumāju aprīkojuma un sistēmu montāžas, kā arī 8 cietā kurināmā koģenerācijas staciju ar termoeļļas tehnoloģiju sistēmu montāžas. Ārzemēs, šo gadu laikā, ir veiktas 3 industriālo katlu māju montāžas Igaunijā ar jaudu 4,5 MW, kā arī industriālās katlumājas aprīkojuma demontāža Zviedrijā un uzstādīšana Latvijā.